Επιπτώσεις των τάσεων της αγοράς στην ανάπτυξη εφαρμογών για τη κινητή τηλεφωνία

Ολοκλήρωση μελέτης στα ελληνικά σχετικά με τις επιπτώσεις των τάσεων της αγοράς στην ανάπτυξη εφαρμογών για τη κινητή τηλεφωνία
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη