ΜΕΤΑΤΡΟ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Πραγματικού Χρόνου για τη Διαχείριση Στόλου Φορτηγών Ψυγείων Διεθνών Μεταφορών Ευπαθών Τροφίμων
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη