Μελέτη ωρίμανσης και ανάπτυξης των προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών του ΕΔΕΤ
Αντικείμενο του έργου είναι η διεξαγωγή των μελετών ανάδειξης των δράσεων και κατευθύνσεων για την ανάπτυξη και εξέλιξη της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής της ΕΔΕΤ Α.Ε. καθώς και των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την περίοδο του ΕΣΠΑ.
 
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη