ΓΑΙΑ

Καινοτόμος Μεθοδολογία Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων στην Πετρελαϊκή Βιομηχανία Αξιοποιώντας Οντολογίες
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη