Χαρακτηρισμός Ορεινότητας των Καποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων και Τοπικών Διαμερισμάτων
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη