Φ2-ΕΕΤΣΣΜ

Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική (Φ2-ΕΕΤΣΣΜ)
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη