ΣΗΜΑ

Ευφυές Σύστημα Αμφίδρομης Τηλεπικοινωνίας και Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Μεταφοράς Πετρελαϊκών Προϊόντων σε όλο τον Κύκλο
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη