ΛΟΓΟΜΟΡΦΕΣ

Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας 2005
Συμμετοχή στην Εβδομάδα Επιστήμης & Τεχνολογίας, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο Ζάππειο Μέγαρο από 30 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2005, καθημερινά 10π.μ.-8μ.μ. Διαδραστική Έκθεση
Ο Λόγος, μια από τις κύριες εκφράσεις του ανθρώπινου Πολιτισμού, και οι Νέες Τεχνολογίες, ένα μοναδικό εργαλείο που ανοίγει απεριόριστους ορίζοντες στην ανθρώπινη δημιουργία και ανάπτυξη, παρουσιάστηκαν στις «Λογομορφές» μέσα από τα αποτελέσματα της συνδυασμένης επιστημονικής έρευνας. Η παρουσίαση αυτή ήταν μια σημαντική πρόκληση για κάθε πολίτη που ζει, εργάζεται, σκέφτεται, παράγει και δημιουργεί.
Στόχος των «Λογομορφών» ήταν να κάνουν τον επισκέπτη τους να συνειδητοποιήσει τις αλλαγές που η Γλωσσική Τεχνολογία έχει φέρει και πρόκειται να φέρει σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας και να δημιουργήσουν πνεύμα καινοτομίας ιδίως στους νέους.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε ειδικές ξεναγήσεις σε προκαθορισμένες ώρες στις τεχνολογίες φωνής, τις εκπαιδευτικές εφαρμογές και υπηρεσίες, τα πολιτιστικά προϊόντα και άλλους τομείς εφαρμογών.
Με μια ειδικότερη στόχευση στον μαθητικό, και μελλοντικό επιστημονικό και παραγωγικό, πληθυσμό της χώρας διοργανώθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια των «Λογομορφών» εκπαιδευτικά παιχνίδια/δραστηριότητες για μεγαλύτερα και μικρότερα παιδιά με έμπνευση και υλικό από τα προϊόντα και τις τεχνολογίες του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" και με θεματολογία από τον ελληνικό πολιτισμό και τα χαρακτηριστικά διαφόρων τόπων.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη