ΙΝΕΔΙΒΙΜ2

Επικαιροποίηση και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εισδοχής φοιτητών στις Φ.Ε.-Σ.Ε./ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.»
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη