ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΙΝΒΙΣ

Ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής του Ινστιτούτου και των ερευνητικών του κατευθύνσεων
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη