Φ2-ΑΘΗΝΑ

Δημιουργία και Λειτουργία Συστοιχίας Δομών Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Αθήνας (Φ2-Αθήνα)
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη