Ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την στελέχωση του γραφείου αρωγής της δράσης(υπηρεσία τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής υποστήριξης χρηστών της δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»)
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη