ΦΕ-Σ.Ε

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής και Διαχείρισης Αιτήσεων εισδοχής φοιτητών στις ΦΕ-Σ.Ε
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη