Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς

AdVENt

Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την ενίσχυση της εμπειρίας περιήγησης σε περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και φυσικού κάλλους και η δημιουργία σύγχρονου ψηφιακού υλικού για την προβολή τους, ώστε να αναδειχθεί ο φυσικός τους πλούτος ως αξιόλογο, ελκυστικό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Το έργο εστιάζει στο ορεινό σύμπλεγμα της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει τους Εθνικούς Δρυμούς Οίτης και Παρνασσού, με αξιόλογο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο, όπως πεζοπορικά μονοπάτια, πυκνά ελατοδάση, ενδημικά και σπάνια φυτικά είδη, σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ιστορικές τοποθεσίες και αρχαιολογικά μνημεία, καθώς και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς (Δελφοί και χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού).

Το AdVENt στοχεύει στην ανάδειξη, την προώθηση, τον εμπλουτισμό και, κατά συνέπεια, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Για τον σκοπό αυτό, δύο ερευνητικοί φορείς και δύο επιχειρήσεις θα συνεργαστούν σε δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, προκειμένου να βελτιώσουν τρέχουσες μεθοδολογίες και να τις εφαρμόσουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα για την ανάπτυξη:
α) σύγχρονου υλικού ψηφιακής αποτύπωσης του φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή επιλεγμένων μονοπατιών, αξιόλογων σημείων φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος των δύο δρυμών, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνικές ψηφιοποίησης και τρισδιάστατης αναπαράστασης ανοιχτών φυσικών χώρων και καταγραφής ήχων του φυσικού περιβάλλοντος,
β) διαδικτυακή εφαρμογή εικονικής περιήγησης (virtual tour), η οποία θα επιτρέπει την πραγματοποίηση εικονικών «περιπάτων» σε επιλεγμένα μονοπάτια των δρυμών, τον εντοπισμό σημείων ενδιαφέροντος και την προβολή ψηφιακών αναπαραστάσεών τους και σχετικών πληροφοριών γι’ αυτά,
γ) ολοκληρωμένη εφαρμογή περιήγησης με λειτουργικότητες επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality-AR) για κινητές συσκευές, η οποία θα ενισχύει την εμπειρία περιήγησης ενσωματώνοντας καινοτόμες AR τεχνολογίες για την επισήμανση σημείων ενδιαφέροντος (σπήλαια, φαράγγια, μνημεία κ.λπ.) και γειτονικών γεωγραφικών ορόσημων (κορυφές, ποτάμια κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη AR τεχνολογίας για την οπτική αναγνώριση φυτικών ειδών (δέντρα, θάμνοι, πόες) αξιοποιώντας τη γνωσιακή βάση χλωρίδας που θα δημιουργηθεί.

 

Κατάσταση
Active
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
George Pavlidis
Εταίροι

INDIGITAL A.E., E.K. «Αθηνά»/ ΙΕΛ Ξάνθης, ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ" / ΙΜΔΟ, ΟΑΣΕ A.E.