Τα γλωσσικά δεδομένα και τεχνολογίες πρωταγωνιστές στην Ημερίδα για την Ερευνητική Υποδομή clarin:el

31-07-2018
ΙΕΛ

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, η Εθνική Υποδομή γλωσσικών πόρων, τεχνολογιών και υπηρεσιών clarin:el διοργάνωσε στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/ ΕΚ "Αθηνά" ημερίδα με τίτλο "Ερευνητική Υποδομή clarin:el - Γλωσσικά Δεδομένα και Τεχνολογίες στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες".
 
Στα πλαίσια της επέκτασης του δικτύου clarin:el με νέα ιδρυματικά αποθετήρια, η Υποδομή, ως κατεξοχήν φορέας προώθησης του διαμοιρασμού γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών καθώς και διάδοσης εφαρμογών αξιοποίησης της Γλωσσικής Τεχνολογίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, συναντήθηκε με εξέχοντες Κοινωνικούς και Πολιτικούς επιστήμονες από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Με στόχο την αμοιβαία γνωριμία των δύο χώρων (των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Γλωσσικής Τεχνολογίας), οι ερευνητές του ΕΚΚΕ και του Παντείου παρουσίασαν τα ερευνητικά τους ερωτήματα, τον τρόπο εργασίας τους και τις τρέχουσες μεθοδολογίες που ακολουθούν εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τις  δικές τους ανάγκες ή/και απαιτήσεις ως χρήστες της Ερευνητικής Υποδομής clarin:el.
 
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες εφαρμογές Γλωσσικής Τεχνολογίας που αναπτύχθηκαν από το ΙΕΛ/ΕΚ "Αθηνά" στο πλαίσιο διεπιστημονικών ερευνητικών έργων σε συνεργασία με άλλους φορείς, οι οποίες αξιοποιήθηκαν για την αυτοματοποίηση ερευνητικών διαδικασιών από τον χώρο των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η παρουσίαση αυτή ενίσχυσε περαιτέρω τη διασύνδεση των δύο χώρων αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της Γλωσσικής Τεχνολογίας στην εκπόνηση παρόμοιων ερευνών.
Στο πλαίσιο της ημερίδας, παρουσιάστηκε η Ερευνητική Υποδομή clarin:el, ενώ τέλος, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη χρήση της υποδομής και τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει μέσω πρακτικού εργαστηρίου.
 
Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» (MIS 5002738).