Ο καθ. Δ.Σερπάνος στο Διοικητικό Συμβούλιο του IEEE Computer Society

19-10-2017
ΙΝΒΙΣ

Η εκλογή του καθηγητή Δημητρίου Σερπάνου, Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)/ ΕΚ 'Αθηνά' στο 7μελές Συμβούλιο του Computer Society της ΙΕΕΕ για την περίοδο 2018-2020, αποτελεί μεγάλη τιμή για το ΕΚ 'Αθηνά' καθώς οι αποφάσεις του Συμβουλίου αυτού έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις εξελίξεις περί την Πληροφορική διεθνώς. 
Η κοινότητα πληροφορικής IEEE Computer Society -μέρος του μεγαλύτερου μηχανολογικού οργανισμού διεθνώς-, είναι σε θέση να καθοδηγήσει και να διαμορφώσει το μέλλον της πληροφορικής μέσω δραστηριοτήτων (1) καλλιεργούν τη συνεργασία με άλλες IEEE κοινότητες (2) οδηγούν στην ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προτύπων και βέλτιστων πρακτικών και στηρίζουν την καλλιέργεια των νέων μηχανικών επιστημόνων.
 
Ο Δημήτριος Σερπάνος ώς μέλος του διοικητικού συμβουλίου το 2017 θα εργαστεί για την αύξηση της παρουσίας του IEEE CS στους τομείς των κυβερνο-φυσικών συστημάτων και του Διαδικτύου σε επαγγελματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και σε δημοσιεύσεις. Επίσης, θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση δραστηριοτήτων σε  δραστηριότητες όπου οι μη μηχανολογικοί φορείς αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο (π.χ. IoT), δραστηριότητες ανοικτής πρόσβασης και υποστήριξης νέων μηχανικών μεσω της εφαρμογής  διεπιστημονικών προγραμμάτων τεχνικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Λίγα λόγια για τον Δημήτριο Σερπάνο

Ο Δημήτρης Σερπάνος είναι καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει υπηρετήσει άλλη μία θητεία ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (2008-2013). Έλαβε το διδακτορικό του στην επιστήμη υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Princeton (1990) και το Δίπλωμα του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1985). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων, με έμφαση στα ενσωματωμένα συστήματα και τα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου, και στην κυβερνοασφάλεια. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας. Η εργασιακή του εμπειρία περιλαμβάνει θέσεις ερευνητή στο ερευνητικό κέντρο IBM, T.J. Watson Research Center, μέλους ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Πατρών, συνεργαζόμενου μέλους ΔΕΠ στο ΙΠ/ΙΤΕ, και κύριου ερευνητή στο Qatar Computing Research Institute.

Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε βιβλία, περιοδικά και συνέδρια, και είναι κάτοχος δύο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ. Ήταν ιδρυτικό μέλος της οργανωτικής επιτροπής του WESS (Workshop on Embedded Systems Security)/ESWEEK (2006–2015). Έχει συμμετάσχει ως General ή TPC chair σε πολλά συνέδρια της IEEE, καθώς και ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής (TPC member) σε περισσότερα από 100 συνέδρια και workshops. Είναι associate editor του IEEE TII και έχει διατελέσει associate editor του ACM TECS (2003–2016) και άλλων επιστημονικών περιοδικών. Έχει λάβει βραβεία από το Πανεπιστήμιο Princeton και την ΙΒΜ, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου IBM Faculty Award στην Ελλάδα (2005).