Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Επιστήμη Δεδομένων & Τεχνολογίες Πληροφορίας"

Προκήρυξη Εισαγωγής Φοιτητών 2019-2020

10-06-2019
ΕΚ "Αθηνά"

 
1. Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (Big data and Artificial Intelligence)
2. Βιοπληροφορική – Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων (Bioinformatics – Biomedical
Data Science)
 
Τα μαθήματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS), στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS). Το έντυπο της αίτησης, πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το πρόγραμμα σπουδών, o τρόπος επιλογής και οι υποχρεώσεις των φοιτητών παρέχονται στον Κανονισμό του Προγράμματος.
 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές *έως τις 21-6-2019* εντύπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11:00-14:00, ή ταχυδρομικώς (με τελευταία ημερομηνία παραλαβής 21-6-2019) στη διεύθυνση:
 
Γραμματεία, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη 15784 Αθήνα
τηλ.+30-210-7275192
 
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Καναβού, +30-210-7275337, kkanavou [at]di.uoa.gr.