Η πύλη για την ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΑ, την Εθνική Υποδομή που υποστηρίζει και προωθεί τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες και τη γλωσσική τεχνολογία και καινοτομία στην Ελλάδα, είναι στον αέρα!

01-11-2018
ΕΚ "Αθηνά"

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, εθνική Ερευνητική Υποδομή που υποστηρίζει και προωθεί τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, και τη γλωσσική τεχνολογία και καινοτομία στην Ελλάδα, διαθέτει πλέον το δικό της σημείο ενημέρωσης και παροχής των υπηρεσιών που αναπτύσσει στη διεύθυνση https://apollonis-infrastructure.gr/
 
Εάν ανήκετε στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών ή σε δημιουργικούς κλάδους της επικοινωνίας, του πολιτισμού ή του τουρισμού, τότε η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ απευθύνεται σε εσάς, χωρίς αυτό βεβαίως να αποκλείει και άλλες κατηγορίες χρηστών. Είτε είστε ερευνητής είτε πανεπιστημιακός, φοιτητής, εκπαιδευτικός, μαθητής ή και επαγγελματίας που πραγματοποιείτε έρευνα σε κάποιον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών ή θέλετε να αξιοποιήσετε γλωσσικούς πόρους και τεχνολογία ή απλώς να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στους τομείς αυτούς, η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ είναι η ψηφιακή υποδομή που θα σας υποστηρίξει σε αυτό.
 
 
Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ δημιουργήθηκε από τη σύμπραξη του Εθνικού Δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας clarin:el και του Εθνικού Δικτύου Ψηφιακών Υποδομών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, τα οποία είναι συνιστώσες των αντίστοιχων ευρωπαϊκών υποδομών CLARIN και DARIAH. Στην παρούσα φάση εξέλιξης της υποδομής περιλαμβάνονται δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης και εμπέδωσης των υπηρεσιών των δύο συνιστωσών υποδομών, μέσα σε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας και αμοιβαίας ενίσχυσης, ενώ συνεχίζεται η συμμετοχή της Ελλάδας στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υποδομές. 
 
Η ανάπτυξη της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ περιλαμβάνει δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης και εμπέδωσης των υπηρεσιών των clarin:el και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, αποφυγής επαναλήψεων και προώθησης σε διάφορες κατηγορίες χρηστών με βασική αρχή την προώθηση των ανοικτών δεδομένων και υπηρεσιών. Έτσι:
  • Μέσω του clarin:el θα προσφέρεται μια μόνιμη σταθερή υποδομή στην οποία θα μπορούν να βασίζονται οι χρήστες για πρόσβαση σε γλωσσικούς πόρους και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας, για υποστήριξη κάθε ερευνητικής και μη δραστηριότητας που βασίζεται σε γλωσσικό υλικό (ανεξαρτήτως αντικειμένου), και για διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευρωπαϊκούς πόρους και εργαλεία, μέσω της διασύνδεσής της με την ευρωπαϊκή υποδομή CLARIN. Επιπλέον, το δίκτυο clarin:el θα παρέχει συνεργατικά περιβάλλοντα εργασίας και ανάπτυξης εφαρμογών με τη δημιουργία εικονικών ομάδων εργασίας από ποικίλους επιστημονικούς τομείς.
  • Μέσω του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ θα προσφέρεται πρόσβαση σε ένα ποικίλο πλήθος επιμελημένων ψηφιακών πόρων (τεκμηρίων, μεταδεδομένων, λεξιλογίων, θησαυρών, σχημάτων δεδομένων και μεταδεδομένων), σε εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη, ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων, σε οδηγούς καλής πρακτικής, και σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στη χρήση των μεθόδων και εργαλείων στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών.
Συγκροτώντας έναν ενιαίο εικονικό χώρο εργασίας, o οποίος θα προσφέρει πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο σύνολο διαλειτουργικών ψηφιακών πόρων, εργαλείων επιμέλειας και επεξεργασίας των πόρων, καλών πρακτικών και υποστήριξης, η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ θα επιτρέψει στις ελληνικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές κοινότητες των ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και σε παραγωγικούς συντελεστές της επικοινωνίας, του πολιτισμού και του τουρισμού, να πραγματοποιήσουν τις δημιουργικές δραστηριότητές τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μικρότερο κόστος, καθώς επίσης να επιχειρήσουν δράσεις που μόνο η διαθεσιμότητα δεδομένων μεγάλης κλίμακας καθιστά δυνατές. Η υποδομή θα υποστηρίζει τις κοινότητες χρηστών όχι μόνο με την διάθεση επιμελημένων ψηφιακών πόρων, αλλά και μεθόδων, εργαλείων και εκπαίδευσης. Επίσης, μέσω των δικτύων clarin:el και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ θα συνεχίσει η συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές υποδομές CLARIN και DARIAH αντιστοίχως.
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30