ΚΑΜΕ

Καινοτόμες μέθοδοι για την ανάλυση και διαχείριση μεγάλων δεδομένων

Σκοπός του έργου είναι να ενισχύσει τις κατευθύνσεις έρευνας στις οποίες εργάζονται οι βασικές ομάδες του ΙΠΣΥ. Το ΙΠΣΥ, ως το μοναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην Διαχείριση Δεδομένων και στα Πληροφοριακά Συστήματα, έχει θέσει ως προτεραιότητα του τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και εργαλείων στην περιοχή των Μεγάλων Δεδομένων. Έχει ήδη δεκάδες έργα στην περιοχή, τα περισσότερα εστιασμένα σε επιμέρους προβλήματα, αλλά και έργα όπως το ΜΕΔΑ που αφορούσαν στην στρατηγική ανάπτυξη δεξιοτήτων και υποδομών στα Μεγάλα Δεδομένα. Το ΚΑΜΕ έχει σαν στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ΙΠΣΥ στην περιοχή των μεγάλων δεδομένων, αλλά και την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που δεν επιδοτούνται από εξωτερικές πηγές, όπως τις εργασίες για την προσέλκυση χρηματοδότησης (συγγραφή προτάσεων, συμμετοχή σε διοργανώσεις δικτύωσης κτλ). Οι εργασίες του έργου περιλαμβάνουν τόσο βασική έρευνα (νέα άρθρα, εξερεύνηση νέων προβλημάτων, διδακτορικές διατριβές) όσο και εφαρμοσμένη (νέα εργαλεία, επέκταση και βελτίωση παλαιών).

Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Ευρωπαϊκό
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ιωάννης Ιωαννίδης