Επεκτάσεις στο λογισμικό και εργασίες υποστήριξης στο πληροφοριακό σύστημα ΠΣ-ΔΙΟΔΟΣ
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Κυριάκος Διακονικολάου