Ανάπτυξη της πληροφοριακής υποδομής για τη δράση: Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ντικείμενο του έργου είναι η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου «Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» και ειδικότερα η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: A. Επικαιροποίηση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού, Β. Ανάπτυξη νέων εφαρμογών λογισμικού, Γ. Υποστήριξη της υποδομής πληροφοριακών συστημάτων της δράσης, Δ. Υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών, Ε. Εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων και αναφορών.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τιμολέων Σελλής