Ανάπτυξη και Υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου: «Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
Αντικείμενο του έργου ήταν η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής της δράσης «Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010» και ειδικότερα η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
α. Εφαρμογές λογισμικού για την υποστήριξης της δράσης
β. Υποστήριξη της υποδομής πληροφοριακών συστημάτων της δράσης
γ. Υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών
δ. Εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων και αναφορών
ε. Σύστημα προσφορών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές ΑΕΙ/ΑΤΕΙ.
Στα πλαίσια αυτού του άξονα εργασιών, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του συστήματος υποστήριξης της δράσης ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ, που έχει στόχο να κάνει διαθέσιμες προσφορές ηλεκτρονικών υπηρεσιών (άδειες πακέτων λογισμικού, συνδρομές σε βιβλιοθήκες λογισμικού, κλπ) στους φοιτητές των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, με τη χρήση τεχνολογιών Ομοσπονδιών Ταυτοτήτων (Identity Federation), στηριζόμενο στους καταλόγους χρηστών των ιδρυμάτων.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη