Συνεννόηση: e-learning
Το έργο είχε ως αντικείμενο τη δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων για τη διδασκαλία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), εκμεταλλευόμενο τη δυνατότητα χρήσης τρισδιάστατου μοντέλου (avatar) και συνθετικής εικόνας (animation) για το νοηματισμό. Απευθύνεται σε κωφούς μαθητές για τη διδασκαλία της γραμματικής της ΕΝΓ, την απόδοση στην ΕΝΓ των μαθημάτων για τα οποία διατίθενται μόνο γραπτά κείμενα σε ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της νέας ελληνικής, αλλά και σε ακούοντες που επιθυμούν να μάθουν την ΕΝΓ ως δεύτερη γλώσσα.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ελένη Ευθυμίου