Σχηματοποίηση

Σχηματοποίηση
Το έργο "Σχηματοποίηση" ανέπτυξε έναν πιλοτικό ελεγκτή ύφους της Ελληνικής κατάλληλο για την συγγραφή πρωτογενών Ελληνικών τεχνικών κειμένων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλη είσοδο για συστήματα μηχανικής μετάφρασης. Το εργαλείο δουλεύει σε παραθυρικό περιβάλλον και σε περιβάλλον Διαδικτύου. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για σειρά υπογλωσσών με χρήση των καταλλήλων πόρων (ορολογικών βάσεων κατά κύριο λόγο).
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη