ΣΕΙΡΗΝΕΣ

Σειρήνες
Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΕΙΡΗΝΕΣ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναπτύχθηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό "Διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας και του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού με Βάση τα Κείμενα του Ηροδότου" (συντομογραφία Ηρόδοτος+) από μία ένωση που περιλαμβάνει το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" (ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά") ως ανάδοχο φορέα, τον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Παν/μίου, την "Ελληνογερμανική Αγωγή- Σχολή Παναγέα Σάββα" και τον εκδοτικό οίκο Παπασωτηρίου Α.Ε. ως απλούς φορείς.
Η Ιστορία του Ηροδότου επελέγη επειδή πρόκειται για κείμενο που συνδυάζει την περιγραφή των πολεμικών γεγονότων με μυθιστορηματικά και ανεκδοτολογικά στοιχεία, τη γεωγραφία με τη λογοτεχνία, τον μύθο με την τέχνη. Επιπλέον, το έργο έχει μια έντονη πολιτιστική διάσταση.
Το λογισμικό του «Ηροδότου» παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να ταξιδέψουν μέσα στον χώρο και τον χρόνο, πάνω σε έναν χάρτη που αποτυπώνει τα ταξίδια του Ηροδότου. Η προσέγγιση της διδασκαλίας είναι κειμενοκεντρική. Το αρχαίο κείμενο, πλήρως σχολιασμένο ως προς τα λεξιλογικά του στοιχεία (με παρατηρήσεις που αφορούν την ιωνική διάλεκτο στην οποία γράφει ο Ηρόδοτος), συνοδεύεται από μια πρωτότυπη απόδοση στα νέα ελληνικά. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα σύγκρισης των δύο κειμένων με την εισαγωγή της τεχνικής των παραλλήλων στοιχισμένων κειμένων που ανέπτυξε το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά": έτσι κάθε πρόταση του αρχαίου κειμένου χρωματίζεται κατάλληλα και εκφωνείται παράλληλα με αυτή της νεοελληνικής απόδοσης.
Κάθε απόσπασμα συνοδεύεται επίσης από σύντομες γλωσσικές παρατηρήσεις, με έμφαση σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της αρχαίας ελληνικής που επιβιώνουν ίδια ή παρόμοια στη νεότερη γλώσσα. Σε κάθε παρατήρηση αντιστοιχούν μία ή περισσότερες ασκήσεις που υπό μορφή παιχνιδιού υποβοηθούν στην εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από ένα λεξικό που υποστηρίζει πλήρως τα κείμενα και τις ασκήσεις τόσο στην αττική όσο και στην ιωνική διάλεκτο.
Η πρωτοτυπία του λογισμικού εστιάζεται στην υλοποίηση ενός παραθύρου στον κόσμο του Ηροδότου, μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται πολλά στοιχεία διαθεματικής προσέγγισης. Εδώ ο μαθητής θα βρει συγκεντρωμένο εικαστικό υλικό από την αρχαιότητα (από αρχαιολογικούς χώρους, αγγεία και άλλα ευρήματα) που θα σχετίζονται θεματικά με το κείμενο που εξετάζει κάθε φορά. Υπάρχουν επίσης και έργα της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας και ευρωπαϊκής ζωγραφικής που τονίζουν την επίδραση που άσκησε και ασκεί ακόμα και σήμερα ο Ηρόδοτος στον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το πρόγραμμα αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν τα πολυμέσα, συνδυάζοντας ήχους, εικόνες, video και αναπαράσταση φαινομένων. Έτσι ο χρήστης θαυμάζει τις αιγυπτιακές αρχαιότητες όπως τις περιγράφει ο Ηρόδοτος, αναπαριστά την κατασκευή μνημείων και αρδευτικών έργων, ξεναγείται στο μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, 'ζει' τη μεγαλειώδη νίκη των Ελλήνων στη ναυμαχία της Σαλαμίνας.
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν δικό τους υλικό, με τη μορφή συνθετικών εργασιών πάνω στα θέματα που προτείνονται από το πρόγραμμα, αλλά και να επεκτείνουν το πρόγραμμα εισάγοντας τα δικά τους επεισόδια στο ταξίδι του Ηροδότου. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες-τράπεζες υλικού που παρέχει το λογισμικό ή να ανατρέχουν στη βιβλιογραφία που επίσης τους προσφέρεται και να κάνουν χρήση του τοπικού σχολικού δικτύου, αλλά και του διαδικτύου (Internet). Τα αποτελέσματα των εργασιών τους μπορούν να καταχωρούνται στο διαδίκτυο.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Κωνσταντίνα Οικονόμου