Πρωτεύς
Κατασκευή συντακτικού αναλυτή για επιφανειακή και εύρωστη συντακτική αναγνώριση συστατικών σε ελεύθερο Ελληνικό κείμενο με προεπεξεργασία με γραμματικό χαρακτηριστή (tagger). Χρησιμοποιήθηκε ο XFST/XEROX ως φορμαλισμός ανάπτυξης.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Στυλιανή Μαρκαντωνάτου