Πηνελόπη / Θύμησις

Πηνελόπη / Θύμησις
Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός περιβάλλοντος διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών για το Γυμνάσιο. Μέσα στο πλαίσιο του έργου ΠΗΝΕΛΟΠΗ, το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" σχεδίασε και υλοποίησε την σειρά εκπαιδευτικών λογισμικών ΘΥΜΗΣΙΣ, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους λογισμικά:
  • τα Ομηρικά Έπη για την διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στην Α' Γυμνασίου
  • τον Ηρόδοτο+ για την διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στην Β' Γυμνασίου και
το Ανθολόγιο για την διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στην Β' και στην Γ' Γυμνασίου.
Με κεντρικό άξονα και αφετηρία κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, η σειρά στοχεύει στην διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, αρχαιολογίας. Μέσα από τα λογισμικά ο μαθητής κατανοεί την ιστορική συνέχεια και την διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, ενεργοποιείται απέναντι στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών, εξοικειώνεται με νέους τρόπους παρουσίασης της γνώσης και μπορεί να στηρίξει την εκπαίδευσή του στην αρχαία γλώσσα πάνω στην γνώση της νέας ελληνικής. Η εισαγωγή έντονης πολιτιστικής διάστασης στην διδασκαλία αρχαίων ελληνικών και η έμφαση στην διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας αρχαίων κειμένων είναι δύο σημαντικά χαρακτηριστικά του λογισμικού.

Πλήθος εικαστικού υλικού (μουσειακά ευρήματα, αναπαραστάσεις μουσείων και βιντεοσκοπήσεις) συνοδεύουν τις παρουσιάσεις, καθώς και εικονικές αναπαραστάσεις μαχών και άλλων γεγονότων.

Η παρουσίαση βασίζεται σε κείμενα αρχαίων συγγραφέων πλήρως σχολιασμένα ως προς την μορφολογία των λέξεων, που συνοδεύονται από πρωτότυπη απόδοση στα νέα ελληνικά. Υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των δύο κειμένων με χρήση της τεχνικής των παραλλήλων, στοιχισμένων και ομιλούντων κειμένων την οποία έχει αναπτύξει το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά".
Κάθε κείμενο συνοδεύεται από σύντομες γλωσσικές παρατηρήσεις, καθώς και από ασκήσεις που υποβοηθούν στην εμπέδωση της ύλης. 

Το λογισμικό του ΗΡΟΔΟΤΟΥ+ αποτελεί βελτίωση και επέκταση του εκπαιδευτικού λογισμικού ΗΡΟΔΟΤΟΣ που αναπτύχθηκε μέσα στο πλαίσιο του έργου ΣΕΙΡΗΝΕΣ.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη