Λογοτυπογραφία

Λογοτυπογραφία: Δημιουργία ελληνικού συστήματος υπαγόρευσης και εφαρμογή του στην βελτίωση της ροής εργασίας στον δημοσιογραφικό χώρο
Το έργο είχε τους εξής σκοπούς:
  • Τη δημιουργία υποδομής για την αναγνώριση συνεχούς λόγου στα Ελληνικά με τη βοήθεια ενός δημοσιογραφικού οργανισμού.
  • Την προσαρμογή ενός επιτυχημένου συστήματος αναγνώρισης φωνής μεγάλου λεξιλογίου στα Ελληνικά και την εγκατάσταση του στο εκδοτικό περιβάλλον της Ελευθεροτυπίας.
  • Την έρευνα και ανάπτυξη εν όψει συστημάτων μεγάλης αναγνωρισιμότητας.
  • Την ετοιμασία του εδάφους για την δημιουργία ενός 100% Ελληνικού συστήματος αναγνώρισης φωνής.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ιωάννης Δολόγλου