Λαέρτης
Το έργο ΛΑΕΡΤΗΣ είχε σα στόχο να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι γενικού στόχοι και προδιαγραφές της Οδύσσειας μπορούν και πρέπει να υλοποιηθούν στην ΤΕΕ. Το έργο περιλαμβάνει την παραγωγή και προσαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και την εφαρμογή και αξιολόγησή του σε 15 σχολικές μονάδες.
Μέσα στο πλαίσιο του έργου, το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" ανέπτυξε ένα Λεξικό Τεχνικής Ορολογίας που καλύπτει τους ακόλουθους τομείς του προγράμματος της ΤΕΕ:
  • Οικονομία και Διοίκηση
  • Πληροφορική
  • Ηλεκτρολογικός
  • Ηλεκτρονικός
  • Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη