Γλώσσα

Γλώσσα η Ελληνική - Οι περιπέτειες των λέξεων
Η "Γλώσσα η Ελληνική - Οι περιπέτειες των λέξεων" είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό διαχρονικής και συγχρονικής θεώρησης της γλώσσας και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" (Ι.Ε.Λ. / Ε.Κ. "Αθηνά") για το ΥΠΕΠΘ - Π.Ι. στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ - 11α.
Στόχος του λογισμικού είναι:
  • να βοηθήσει τους μαθητές να παρακολουθήσουν την πορεία εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας
  • να συνειδητοποιήσουν τις περιπέτειες των λέξεων
  • να εξετάσουν τη διαστρωμάτωση του λεξιλογίου να γνωρίσουν τις κοινωνικές και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις
  • να εντοπίσουν τα στοιχεία που συνθέτουν την πολυμορφία της γλωσσικής έκφρασης σε συγχρονικό επίπεδο
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη