Εύφωνον

Εύφωνον: Δημιουργία Υψηλής Ποιότητας Συνθετικής Φωνής και Χρησιμοποίησή της στην Κινητή Τηλεφωνία
Το έργο είχε τους εξής σκοπούς:
α) Τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό του συστήματος σύνθεσης φωνής από κείμενο για τα Ελληνικά βασισμένο στην τεχνική formants το οποίο έχει αναπτυχθεί στο ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά"
β) Τη δημιουργία ενός συστήματος σύνθεσης φωνής από κείμενο για τα Ελληνικά βασισμένο σε τεχνικές στο πεδίο του χρόνου
γ) Τη δημιουργία συστήματος ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με χρήση του καλύτερου από άποψη ποιότητας συνθέτη φωνής από τους δύο παραπάνω. Το έργο προέβλεπε ότι το σύστημα θα αποτελέσει τη βάση αντίστοιχης πιλοτικής υπηρεσίας η οποία θα ήταν διαθέσιμη στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας του δικτύου της PANAFON.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη