Ελληνοτουρκικό Λεξικό Πολυμέσων 6000 λημμάτων για παιδιά και εφήβους
Αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία ενός ελληνοτουρκικού λεξικού 6000 λημμάτων, το οποίο απευθύνεται στους μαθητές των μειονοτικών σχολείων της Θράκης. Το λεξικό έχει στόχο να εισαγάγει ένα βασικό λεξιλόγιο και να στηρίξει το σύνολο του παιδαγωγικού υλικού, τόσο της γλώσσας όσο και των υπόλοιπων μαθημάτων (ιστορία, γεωγραφία κ.λπ), το οποίο έχει παραχθεί από το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων».
Το λεξικό οργανώνεται με τον ακόλουθο τρόπο: σε κάθε λήμμα παρατίθενται οι σημασίες του, οι οποίες εμφανίζονται μέσω της χρήσης του λήμματος στον καθημερινό λόγο. Κάθε λέξη ενταγμένη σ’ ένα παράδειγμα χρήσης συνοδεύεται από το μεταφραστικό της ισοδύναμο στα Τουρκικά, το οποίο πολύ συχνά διαφέρει από χρήση σε χρήση. Επίσης πολλές σημασίες εικονογραφούνται με σκίτσα. Κάθε λήμμα εκφωνείται στα Ελληνικά και συνοδεύεται από συλλαβισμό, από γραμματικές πληροφορίες, καθώς και από παράγωγες και σύνθετες λέξεις, συνώνυμα και αντώνυμα.
Το λεξικό περιλαμβάνει επίσης εκατόν είκοσι όρους της γραμματικής, οι οποίοι συνοδεύονται από ερμήνευμα και παραδείγματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το λεξικό ακολουθεί αυστηρά τη λογική του κλειστού λεξιλογίου. Κάθε λέξη που εμφανίζεται στα παραδείγματα χρήσης, στις συνώνυμες ή αντώνυμες λέξεις, καθώς και στα παράγωγα και τα σύνθετα αποτελεί λήμμα του λεξικού.
Στο σύστημα είναι ενσωματωμένος ο μορφολογικός αναλυτής του ΙΕΛ. Έτσι κάθε τύπος αναγνωρίζεται ως προς τα γραμματικά του χαρακτηριστικά και συνδέεται με το αρχικό λήμμα. Επίσης, αν μια λέξη πληκτρολογηθεί λανθασμένα, αυτόματα διορθώνεται ορθογραφικά.
Το λογισμικό είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τη λογική της ελεύθερης πλοήγησης. H πρόσβαση βασίζεται σε πυκνές διασυνδέσεις ανάμεσα στα λήμματα και στις πληροφορίες οι οποίες τα συνοδεύουν.
Η πρόσβαση στο λημματολόγιο γίνεται με πέντε τρόπους:
  • Με πληκτρολόγηση.
  • Με αναζήτηση από την αλφάβητο.
  • Με μετακίνηση στον κατάλογο του λημματολογίου.
  • Κάνοντας κλικ στις λέξεις που εμφανίζονται στα παραδείγματα.
  • Κάνοντας κλικ στο πεδίο «λεξιλόγιο», το οποίο περιλαμβάνει τις λέξεις που έχουν την ίδια ρίζα με το λήμμα στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης.
Το λεξικό περιλαμβάνει επίσης:
  • ασκήσεις λεξιλογίου και γραμματικής σε μορφή παιχνιδιού.
  • δύο παιχνίδια που βοηθούν το παιδί να εξασκήσει τη σκέψη του, την ικανότητα συγκέντρωσης καθώς και τη μνημονική του ικανότητα.
Το λεξικό έχει εκδοθεί και σε βιβλίο.
Η βάση δεδομένων του Ελληνοτουρκικού Λεξικού έχει, επίσης, αξιοποιηθεί για τη συγκρότηση ενός Ελληνοαγγλικού και ενός Ελληνογερμανικού Λεξικού 6000 λημμάτων, τα οποία είναι διαθέσιμα σε διαδικτυακή μορφή.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Μαρία Τζεβελέκου