Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Εκμάθηση Ελληνικών στα Βαλκάνια
Στόχος του έργου ήταν η τοπικοποίηση (localization) ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εκμάθησης της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας που έχει αναπτύξει το ΙΕΛ και τιτλοφορείται «Φιλογλωσσία+» στις γλωσσικές και επικοινωνιακές ανάγκες των Αλβανών, Βούλγαρων, Σέρβων και Ρουμάνων που επιθυμούν να μάθουν Ελληνικά. Με δεδομένη την έντονη παρουσία της Ελλάδας στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο αλλά και τον μεγάλο αριθμό των μεταναστών που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελληνική, η οποία αποτελεί μία από τις πλέον ανερχόμενες ξένες γλώσσες στα Βαλκάνια. Η εκμάθηση της Ελληνικής συνιστά αναγκαιότητα και θεωρείται προαπαιτούμενο για την επαγγελματική αποκατάσταση και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Το παρόν έργο έρχεται να καλύψει την ανάγκη των παραπάνω ομάδων μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου πολυμεσικού λογισμικού που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για να δημιουργήσει ένα γόνιμο μαθησιακό περιβάλλον για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και να διευκολύνει τη γλωσσική κατάκτηση. Επιπλέον, το εν λόγω λογισμικό αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα για την προώθηση και περαιτέρω διάδοση της Ελληνικής στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη