ΠΕΝΕΔ 251

Εφαρμογές Αναγνώρισης Προτύπων στην Γλωσσική Τεχνολογία
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη