ΔΗΛΩΣΙΣ

ΔΗΛΩΣΙΣ

Η ΔΗΛΩΣΗ επιχειρεί να γειώσει τις αφηρημένες γλωσσολογικές έννοιες του λεξικού ποιού ενεργείας (lexical aspect/Aktionsart) και της αιτιακότητας (causality) των ρημάτων ώθησης, έλξης, κρούσης και δαρμού της Ελληνικής σε απτά αισθησιοκινητικά χαρακτηριστικά. Στόχος της έρευνας είναι η βαθύτερη κατανόηση αυτών των εννοιών  με τη μελέτη αντικειμενικών μετρήσεων. Αυτή η διαθεματική προσέγγιση υπηρετεί τη θεωρητική και γνωσιακή γλωσσολογική μελέτη της Νέας Ελληνικής. Υπηρετεί επίσης την αλληλεπίδραση ανθρώπου και υπολογιστή ικανοποιώντας την απαίτηση για σύνδεση αισθησιοκινητικών δεδομένων με συμβολικές γλωσσικές απεικονίσεις.

Κατάσταση
Ενεργό
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Στυλιανή Μαρκαντωνάτου