Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού web portal, ειδικά σχεδιασμένου για μικρά παιδιά 3-7 ετών μέσα στο οποίο θα παίζουν και παράλληλα θα μαθαίνουν. Στόχος της πράξης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μικρών παιδιών μέσα από την ανάπτυξη της γλωσσικής τους έκφρασης, της μουσικής τους παιδείας. Παράλληλα δίνετια η δυνατότητα για έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων λόγου και ομιλίας, ώστε να καταστεί ομαλή η σχολική τους ένταξη.

 
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού