Δέσμη ελεύθερων ψηφιακών υπηρεσιών φωνής για τους πολίτες
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης θα αναπτυχθεί μια δέσμη συμπληρωματικών υπηρεσιών με βάση την τεχνολογία αιχμής του ΙΕΛ/Ε.Κ.«Αθηνά» στον τομέα της σύνθεσης φωνής από κείμενο για την Ελληνική γλώσσα. Το σύνολο των υπηρεσιών θα καταστούν ελεύθερα διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες μέσω κατάλληλης διαδικτυακής πύλης. Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν:
  • Υπηρεσία αυτόματης μετατροπής κειμένων σε φωνή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οποιοσδήποτε πολίτης θα μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το λάβει σε ακουστική μορφή.
  • Βιβλιοθήκη ακουστικών βιβλίων. Θα περιλαμβάνει ένα σύνολο από ακουστικά βιβλία που έχουν παραχθεί αυτόματα (ή ημιαυτόματα) από τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά κείμενα. Θα περιλαμβάνονται τίτλοι βιβλίων αναφοράς, εκπαιδευτικά ή λογοτεχνικά βιβλία, χρηστικά βιβλία, οδηγοί κ.λπ., τα οποία είτε είναι ελεύθερα δικαιωμάτων, ή τα δικαιώματά τους θα παραχωρηθούν από τους νόμιμους κατόχους τους για την εν λόγω χρήση. Επιπρόσθετα, στην βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνονται και ακουστικές εκδόσεις επιλεγμένου περιεχομένου από δημόσιους φορείς που επιθυμούν να το καταστήσουν διαθέσιμο και σε ακουστική μορφή (ενδεικτικά, νομοθεσία, οδηγοί του πολίτη, δημοσιογραφικοί οδηγοί κ.λπ). Σημαντικό χαρακτηριστικό της βιβλιοθήκης είναι ότι θα περιλαμβάνει και βιβλία σε μορφότυπο που θα ακολουθεί σύγχρονα standard που προτείνονται διεθνώς για ομιλούντα βιβλία και συγκεκριμένα το πρότυπο DAISY.
  • Ειδησεογραφικό/ενημερωτικό περιεχόμενο. Η υπηρεσία θα αντλεί καθημερινά περιεχόμενο ειδησεογραφικού, ενημερωτικού και ποικίλου περιεχομένου από ένα σύνολο ειδησεογραφικών πυλών. Το περιεχόμενο αυτό θα παρουσιάζεται στην πύλη σε ακουστική μορφή μέσω κατάλληλων καινοτόμων εργονομιών που θα βοηθούν τους χρήστες να ενημερώνονται αδιάλειπτα για τις τρέχουσες εξελίξεις σε οποιοδήποτε τομέα της επικαιρότητας. Το ειδησεογραφικό περιεχόμενο θα αντλείται κατόπιν σχετικής άδειας τόσο από ιδιωτικές πύλες ευρείας επισκεψιμότητας όσο και από δημόσιους φορείς που εμπλέκονται άμεσα στον τομέα της επικοινωνίας και ενημέρωσης.
Το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο προς όλους τους πολίτες. Έτσι, οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο αναφοράς (ακουστικά βιβλία), δυναμικό περιεχόμενο (ενημέρωση) αλλά και την δυνατότητα να μετατρέψουν δικό τους περιεχόμενο σε μορφή που να ανταποκρίνεται στις προσωπικές καθημερινές τους ανάγκες.
Η προτεινόμενη δέσμη υπηρεσιών, θα μεγιστοποιήσει τη διαθεσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο της τεχνολογίας σύνθεσης φωνής, καθιστώντας τα οφέλη της ευρέως διαθέσιμα και διαχέοντας επιτεύγματα έρευνας σε όλους τους πολίτες μέσω ελεύθερα διαθέσιμων χρήσιμων καθημερινών υπηρεσιών.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Σπυρίδων Ράπτης