CLARIN

Common Language Resources and Technologies Infrastructure
Το έργο CLARIN, ως έργο υποδομής, έχει ως στόχο να δημιουργήσει, να συντονίσει και τελικά να διαθέσει στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, και ειδικότερα στην κοινότητα των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών, γλωσσικούς πόρους και τις σχετικές τεχνολογίες αξιοποίησης και επεξεργασίας τους. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης του έργου, οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν γύρω από τους ακόλουθους άξονες:
  • χρηματοδότηση και διαχείριση. Στόχος είναι η άμεση και ρητή δέσμευση για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων από τον οικείο για κάθε εταίρο του προγράμματος φορέα χρηματοδότησης, καθώς και η επεξεργασία ενός προσχεδίου συμφωνίας για τη χρηματοδότηση και διαχείριση του έργου με σκοπό τη δημιουργία της υποδομής.
  • μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στις σχετικές με την αξιοποίηση και επεξεργασία των γλωσσικών πόρων τεχνολογίες. Οι προδιαγραφές αυτές θα καλύπτουν επίσης θέματα που αφορούν στα είδη των δεδομένων, καθώς και σε θέματα τυποποίησης, και θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός λειτουργικού πρωτοτύπου το οποίο θα αποσκοπεί στην αποδοτική αξιοποίηση των γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών.
  • Μελέτη γλωσσικών προδιαγραφών. Για την ολοκληρωμένη και σε εύρος γλωσσών αξιολόγηση του πρωτοτύπου κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση σε αυτό ικανού αριθμού γλωσσικών πόρων και συναφών τεχνολογιών, οι οποίοι θα καλύπτουν όλες τις προβλεπόμενες από το έργο γλώσσες. Στην κατεύθυνση αυτή, κρίνεται απαραίτητη αφενός μεν η επαναχρησιμοποιήση υπαρχόντων γλωσσικών πόρων, οι οποίοι θα εναρμονισθούν με τις προδιαγραφές του CLARIN, και αφετέρου η δημιουργία νέων.
  • Ανάγκες χρηστών και συνέργειες. Στόχος του εγχειρήματος, τέλος, είναι όχι μόνο η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την αξιοποίηση γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών προς όφελος της κοινότητας των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών, αλλά και η διασφάλιση της συνεχούς αξιοποίησης της σχεδιαζόμενης υποδομής και μετά το πέρας του έργου.
Στην κατεύθυνση αυτή, προβλέπεται μία σειρά ενεργειών: (i) μελέτη αναγκών των χρηστών, όπως αυτές προκύπτουν από την καταγραφή των καθημερινών πρακτικών που ακολουθούν τα μέλη της κοινότητας των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών κατά την χρησιμοποίηση τεχνολογιών αξιοποίησης γλωσσικών πόρων, (ii) παρακολούθηση του τρόπου υλοποίησης έργων στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, με στόχο την αξιολόγηση του πρωτοτύπου και των σχετικών προδιαγραφών, (iii) ενημέρωση των μελών της κοινότητας σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει η χρήση και αξιοποίηση των γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών στη σχετική με τον τομέα τους έρευνα, και (iv) διασφάλιση των απαραίτητων συνεργειών μεταξύ επιστημόνων στο χώρο της γλωσσικής τεχνολογίας και της κοινότητας των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Στυλιανός Πιπερίδης