Ανθρώπινα Δίκτυα Διάδοσης της Ε&Τ Γνώσης
Δημιουργία δικτύου για τη διάδοση της Ε&Τ γνώσης σε θέματα εφαρμογών της πληροφορικής στη μουσική παιδεία, έρευνα, εκτέλεση και σύνθεση, όπως και τη διάδοση των συστημάτων μουσικής πληροφορικής. Το προτεινόμενο δίκτυο εφαρμογών της πληροφορικής στον τομέα της μουσικής, είχε σαν σκοπό την συσπείρωση όλων των ελληνικών φορέων που το ερευνητικό τους ενδιαφέρον εμπίπτει στον ίδιο χώρο, την αλληλοενημέρωση αυτών πάνω σε τρέχοντα θέματα μουσικής πληροφορικής όπως επίσης και την ενημέρωση νέων φοιτητών (των μουσικών και τεχνολογικών πανεπιστημιακών και τεχνολογικών τμημάτων της χώρας) γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις του πρωτότυπου αυτού τομέα.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Στυλιανός Μπακαμίδης