Ανοιχτές Θύρες

Ανοιχτές Θύρες
Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" (ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά") με την συμμετοχή του στο πρόγραμμα "Ανοιχτές Θύρες" δραστηριοποιήθηκε σε ότι αφορά στην προβολή του ερευνητικού και αναπτυξιακού του στόχου. Στην προσπάθειά του αυτή το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" πραγματοποίησε μία σειρά από διαλέξεις και επιδείξεις προϊόντων του στην Αθήνα και στην Επαρχία, ανέπτυξε δε οπτικο-ακουστικό υλικό (video) το οποίο έχει ενημερωτικό - εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" με τις παρουσιάσεις του κατόρθωσε να ενημερώσει το κοινό, στην Αθήνα και στην Επαρχία. Ο τρόπος παρουσίασης ήταν φιλικός και δεν απευθυνόταν μόνο σε εξειδικευμένο κοινό. Στόχος της παρουσίασης ήταν να πειστεί το κοινό για την φιλικότητα της χρήσης των εφαρμογών και την λειτουργική τους σημασία στην εκπόνηση οικείων εργασιών.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις υπάρχουσες εφαρμογές ώστε να κεντρισθεί τόσο το ενδιαφέρον του μελλοντικού αγοραστικού κοινού, όσο και της βιομηχανίας και των δημοσίων φορέων.
Οι δραστηριότητες προώθησης και διάδοσης πληροφοριών σχετικά με την Γλωσσική Τεχνολογία συμπληρώθηκαν με την διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Βάσω Παναγοπούλου