Αναβάθμιση / Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού λογισμικού για τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων της Θράκης που παρήγαγε το ΕΠΕΑΕΚ Ι
Αντικείμενο του έργου ήταν η αναβάθμιση / εμπλουτισμός – με βάση την επανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς και μαθητών- των παρακάτω λογισμικών με τη μορφή CD-ROM, τα οποία ανέπτυξε το ΙΕΛ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 1997-2000»:
Α) Μέθοδος εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, αποτελούμενο από δύο CD-ROMs:
  • Ένας ιππότης στο κάστρο των γραμμάτων ( Γ΄ και Δ΄ δημοτικού)
  • Ένας ιππότης στο κάστρο των λέξεων (Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού)
Β) Ελληνοτουρκικό λεξικό πολυμέσων
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Μαρία Τζεβελέκου