Ανάπτυξη βοηθητικών εργαλείων για την λογοτεχνική μετάφραση απο Γαλλικά στα Ελληνικά

Ανάπτυξη βοηθητικών εργαλείων για την λογοτεχνική μετάφραση απο Γαλλικά στα Ελληνικά
Το έργο αυτό αποσκοπούσε:
  • στην αυτόματη παραλληλοποίηση γαλλικών λογοτεχνικών κειμένων του 19ου αιώνα.
  • στην ανάπτυξη μίας βάσης δεδομένων όπου ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα με βάση ορισμένες λέξεις που περιέχονται στα γαλλικά κείμενα να ανατρέξει στις διαθέσιμες ελληνικές μεταφράσεις.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη