Ανάλυση του Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση του Πολιτικού Λόγου
Κατάταξη κειμένων με βάση το ύφος. Κατ' αρχήν, αναπτύχθηκε μέθοδος για την κατάταξη κειμένων ως προς το είδος του λόγου στο οποίο ανήκουν, πχ. πολιτικό λόγο, λογοτεχνικό λόγο κλπ. Το ποσοστό επιτυχίας άγγιξε το 90%. Στην συνέχεια, αναπτύχθηκε μέθοδος για την κατάταξη κειμένων, τα οποία ανήκουν στο ίδιο είδος λόγου, ως προς τον παραγωγό κειμένου. Χρησιμοποιήθηκαν κείμενα του πολιτικού λόγου που αναπτύσσεται στην Βουλή των Ελλήνων*. Για την κατάταξη αυτή χρησιμοποιήθηκε σειρά γλωσσικών εργαλείων τα οποία έχει αναπτύξει το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" καθώς και σειρά στατιστικών μεθόδων. Η απόδοση της μεθόδου που αναπτύχθηκε έφθασε σε ποσοστό επιτυχίας 85%.
*Το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" ευχαριστεί θερμά την Βουλή των Ελλήνων η οποία έθεσε στην διάθεση του Ινστιτούτου τα κείμενα των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Σώματος.     
 
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη