ΠΟΘΕΓ

Ανάδειξη της νεοελληνικής γλωσσικής πολιτιστικής κληρονομίας μέσω διαδικτυακού τόπου
Ο Πολιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας (ΠΟΘΕΓ) είναι ο πυρήνας και το ακρωνύμιο του έργου με τίτλο “Ανάδειξη της Νεοελληνικής Γλωσσικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω Διαδικτυακού Τόπου”, το οποίο υλοποίησε το ΙΕΛ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”.
Μέσω του έργου ΠΟΘΕΓ αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη πρωτογενής ψηφιακή συλλογή κειμένων, τα οποία καλύπτουν ένα σημαντικό τμήμα του εθνικού γλωσσικού πολιτιστικού αποθέματος. Επί πλέον δημιουργήθηκε ένας αντίστοιχος θεματικός διαδικτυακός τόπος για την πολιτιστική, επιστημονική και εκπαιδευτική αξιοποίηση της συλλογής αυτής από το ευρύτερο, αλλά και το ειδικό κοινό. Tα κείμενα είναι αντιπροσωπευτικά της περιόδου της ελληνικής λογοτεχνίας και γραμματείας που αρχίζει από τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και φθάνει μέχρι την σημερινή εποχή, δηλαδή, ανθολογούνται οι κύριοι συγγραφείς και τα κύρια έργα του 18ου (τέλη), 19ου και 20ού αιώνα (περισσότερα από 220 έργα).
Η συγκρότηση της συλλογής είναι τέτοια ώστε να καταδεικνύεται η ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και να παρουσιάζονται τα θέματα και οι έννοιες που χαρακτηρίζουν τις διάφορες τάσεις και ρεύματα που κυριάρχησαν στα ελληνικά γράμματα κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο.
Για την συγκεκριμένη κειμενική συλλογή αναπτύχθηκε πρωτότυπο συνοδευτικό υλικό για τους δημιουργούς και τα έργα τους (βιογραφίες, εργογραφίες, κριτικές κ.λπ.). Το υλικό αυτό της επιστημονικής τεκμηρίωσης δομήθηκε σύμφωνα με διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης, όπως το CIDOC/CRM, ενώ μεταφράστηκε εξ ολοκλήρου στα Αγγλικά και Γαλλικά. Η δόμηση, τεκμηρίωση και επισημείωση της ψηφιακής κειμενικής συλλογής έγινε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Corpus Encoding Standard (CES), το οποίο είναι συμβατό με το διεθνές πρότυπο κωδικοποίησης κειμένων Text Encoding Initiative (TEI) και τις οδηγίες του EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards).
Ο διαδικτυακός τόπος (www.potheg.gr), μέσω του οποίου διατίθεται στο κοινό η δομημένη συλλογή κειμένων ΠΟΘΕΓ, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις διαχείρισης και πρόσβασης σε πολιτισμικό περιεχόμενο, ταυτόχρονα όμως ενσωματώνει σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες. Συγκεκριμένα, υποστηρίζονται δυνατότητες πολύπλευρης αναζήτησης/ανάκτησης πληροφοριών και συναλλαγών με τον χρήστη και σύνθετοι μηχανισμοί πρόσβασης στο περιεχόμενο (τεχνικές αναζήτησης ασαφούς ταιριάσματος, αναζήτηση με υποστήριξη μορφολογικού λεξικού, χρήση τεχνολογίας συνθετικής φωνής για εκφώνηση κειμένων και πλοήγηση στον ιστότοπο ατόμων με προβλήματα όρασης κ.λπ.).
H διαδικτυακή υπηρεσία ΠΟΘΕΓ παρέχεται δωρεάν για την ικανοποίηση των ερευνητικών και πνευματικών αναγκών του ειδικού κοινού (γλωσσολόγοι, φιλόλογοι, μελετητές της γλώσσας μας, εκπαιδευτικοί, μαθητές, κ.ά.).
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Νικόλαος Γλάρος