ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Σύνταξη και επιμέλεια εκπαιδευτικών κειμένων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με σύστημα αναπαραστάσεων εικονικής πραγματικότητας
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη