ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Προηγμένο Διαδραστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φυσιολογικών Λειτουργιών Ασθενούς με χρήση Φορητών Ενσωματωμένων Συσκευών
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη