Μνημεία Νεοελληνικού Λόγου

Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων και υπηρεσιών μετάπτωσης στο πλαίσιο του έργου Γ ΚΠΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΕΟΕΕΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη