ΚΤΗΡΙΟ

Μελέτη και Ανέγερση Νέου Κτηρίου Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη