Στήριξη Νέων

Κατάρτιση στις σύγχρονες μεθόδους στήριξης νέων στην εκπαιδευτική τους πορεία για μια ομαλή μετάβαση τους στη επαγγελματική τους σταδιοδρομία
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη