Φ2-ΠΑΤΡΑ

Δημιουργία και Λειτουργία Δομής Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Πάτρας (Φ2-Πάτρα)
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη